Site Tools
Welcome to the State of California

Tài Sản Vô Thừa Nhận

 

Thưa Quý Đồng Hương California:

Kể từ ngày nhậm chức vào năm 2007, một trong các ưu tiên hàng đầu của tôi luôn là việc hoàn trả tài sản đến các chủ sở hữu chính đáng. Bây giờ tôi xin chia sẻ với quý vị về những cải thiện đáng kể mà văn phòng chúng tôi đã thực hiện trong chương trình này qua ba năm vừa qua:

Thông Báo Cho Chủ Sở Hữu Trước Khi Tài Sản Được Chuyển Đến Tiểu Bang: Qua hai thập kỷ vừa qua, do các giới hạn quy định bởi một số điều luật chưa chuẩn của tiểu bang, Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang không được phép liên lạc với hơn 80% trong các chủ sở hữu của tất cả các tài sản vô thừa nhận được chuyển đến Tiểu Bang. Vào Tháng Tám năm 2007, Cơ Quan Lập Pháp của Tiểu Bang đã thông qua và Thống Đốc đã ký nhận một dự luật do tôi giới thiệu. Điều luật mới này cho phép Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang gởi thông báo đến các chủ sở hữu trước khi tài sản được chuyển đến Tiểu Bang. Vào Năm Tài Khóa 2007-08, việc thông báo này đã dẫn đến kết quả là 225,752 món tài sản được chủ sở hữu nhận lại trước khi bị chuyển đến Tiểu Bang. Từ Tháng Giêng 2007 đến hết năm 2009, văn phòng của tôi đã gởi đi những 3.17 triệu thông báo -- 1.27 triệu để thông báo cho chủ sở hữu biết rằng tài sản của họ sắp được chuyển đến Tiểu Bang, và 1.89 triệu để thông báo cho chủ sở hữu biết rằng Tiểu Bang đã nhận được tài sản của họ.

Thành Lập Đơn Vị Tìm Kiếm:  Chúng tôi đã tái lập một đơn vị có nhiệm vụ tích cực đi tìm và liên lạc với các chủ sở hữu để giúp họ lấy lại được tài sản của mình. Chúng tôi đang ưu tiên việc liên lạc với các chủ sở hữu vẫn chưa nhận được thông báo nào do các giới hạn trước đây về việc thông báo cho chủ sở hữu.

Nâng Cấp Hệ Thống Xử Lý Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản: Hệ thống cơ sở dữ liệu mới cho phép nhân viên tìm các món tài sản dễ dàng hơn và xử lý đơn xin hoàn lại tài sản hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng bắt đầu đăng thông tin về các món tài sản mới lên trang web tìm kiếm tài sản vô thừa nhận trong vòng vài tuần từ ngày doanh nghiệp chuyển tài sản đi báo cáo lên, thay vì một năm sau đó.

Chỉ trong một năm đầu tiên sau khi thực hiện những cải thiện này, chúng tôi gởi được 2.5 triệu thông báo; hơn gấp đôi so với 1.2 triệu thông báo chúng tôi đã gởi đi trong suốt thập kỷ vừa qua.

Vào năm ngoái, tôi đã thành công trong việc giới thiệu một dự luật bảo vệ chủ sở hữu bằng cách cấm các cơ sở tài chính chuyển đến Tiểu Bang bất cứ tài sản nào trong các két sắt nhỏ ở ngân hàng bị coi là chủ "bỏ rơi" nếu người chủ đó vẫn có các tài khoản khác còn hoạt động. Dự luật này cũng cấm chuyển tài sản từ các tài khoản "không hoạt động" nếu chủ sở hữu của những tài khoản đó có Tài Khoản Tiết Kiệm Hưu Trí Cá Nhân (IRA) còn hoạt động. Cuối cùng, dự luật này quy định rằng các doanh nghiệp phải chứng minh tinh thần trách nhiệm cao nhất bằng cách gởi thông báo đến các chủ sở hữu về việc tài sản của họ sắp sửa được chuyển đến Tiểu Bang, và bằng cách này doanh nghiệp mới có thể tránh trường hợp bị bắt phải chịu trách nhiệm pháp lý vì đã chuyển tài sản đến Tiểu Bang khi không cần thiết. Điều khoản này cung cấp một biện pháp pháp định quan trọng giúp cho các chủ sở hữu bảo vệ quyền lợi của mình nếu bị thiệt hại do một doanh nghiệp không thông báo cho chủ sở hữu một cách hợp lý.

Tôi muốn tất cả người dân California đều biết rằng tôi coi chính họ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi biết rằng còn rất nhiều việc phải làm, và tôi sẽ tiếp tục củng cố khả năng của Tiểu Bang để có thể hoàn trả tài sản đến tận tay của từng chủ sở hữu chính đáng.

Các Cải Thiện Mới Tôi Đang Nỗ Lực Thực Hiện:

  • Phục hồi việc trả lãi suất trên các tài sản đang lưu giữ cho đến khi chủ sở hữu yêu cầu nhận lại.
  • Nghiêm phạt các ngân hàng, công ty cung cấp tiện ích công cộng, và các doanh nghiệp khác không tuân thủ luật pháp về việc thông báo khách hàng về các tài sản vô thừa nhận mà họ đang giữ lại.
  • Cho phép Tiểu Bang lưu giữ các tài sản được cho là không có giá trị thương mại trong bảy năm, thay vì 18 tháng như hiện nay, để kéo dài thời gian cho chủ sở hữu nộp đơn xin lấy lại các vật gia truyền, hình chụp và các vật khác có giá trị đặc biệt đối với gia đình.

Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi công cuộc cải thiện Chương Trình Tài Sản Vô Thừa Nhận, và mời quý vị góp ý kiến và hỗ trợ cho chúng tôi trong việc này. Mục đích của tôi là lấy lại lòng tin của công chúng rằng các tài sản bị mất của họ sẽ được Tiểu Bang bảo vệ tốt cho đến khi chủ sở hữu chính đáng có thể lấy lại được.

Kính thư,
JOHN CHIANG
Nhân Viên Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang